ධාවන කණ්ඩායම

චීනයේ Xiamen හි පිහිටි RUNNER සමූහය, පසුගිය වසර 42 ක ඉතිහාසය තුළ සිට නවෝත්පාදන, තාක්ෂණ පර්යේෂණ සහ උසස් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සඳහා කැපවී ඇත "Smart, Home and Health" සිය මෙහෙවර ඉටු කිරීම සඳහා මූලික අංග වේ.

දශක හතරකට පසු, RUNNER ප්‍රධාන කාණ්ඩ පහක් ලෙස පරිණාමය වී ඇත, K&B, Water, Air, Health Care සහ Advanced Manufacture ඇතුළුව අනුබද්ධ සමාගම් 10කට වඩා වැඩි ගණනකින් XIAMEN RUNNER, EASO, FILTERTECH, NINGBO RUNNER, APIS සහ THAILAND RUNNER ඇතුළත් වේ.

තවත් බලන්න

නවතම ප්රවෘත්ති

  •  A grand goundbreaking ceremony
  • RUNNER Group speeds up the digital transformation.
map

ප්රතිපෝෂණ

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න