ධාවන කණ්ඩායම

චීනයේ Xiamen හි පිහිටි RUNNER සමූහය, පසුගිය වසර 42 ක ඉතිහාසය තුළ සිට නවෝත්පාදන, තාක්ෂණ පර්යේෂණ සහ උසස් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සඳහා කැපවී ඇත "Smart, Home and Health" සිය මෙහෙවර ඉටු කිරීම සඳහා මූලික අංග වේ.

දශක හතරකට පසු, RUNNER ප්‍රධාන කාණ්ඩ පහක් ලෙස පරිණාමය වී ඇත, K&B, ජලය, වාතය, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සහ උසස් නිෂ්පාදන 10කට වඩා අනුබද්ධිත නිෂ්පාදන ඇතුළත් XIAMEN RUNNER, EASO, FILTERTECH, NINGBO RUNNER, APIS සහ THAILAND RUNNER

තවත් බලන්න

නවතම ප්රවෘත්ති

  •  A grand goundbreaking ceremony
  • RUNNER Group speeds up the digital transformation.
map

ප්රතිපෝෂණ

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න